Čo znamená otvorené hračky?

Čo znamená otvorené hračky?

Tzv. otvorené hračky sú zmysluplné alebo výchovne hodnotné hračky.

TicToys je výrobcom hračiek, ktorý sa zameriava nielen na čísla, ale taktiež na rozvoj detí, a preto sa k týmto pojmom stále vracia:

  • pretože hračka by mala vyjadrovať hodnoty, ktoré TicToys považuje za dobré a správne;
  • pretože sériovo vyrábané plastové hračky, ktoré často už po niekoľkých dňoch ležia bez povšimnutia v kúte detskej izby, nezodpovedajú zdieľaným hodnotám TicToys;
  • pretože deti by mali dať hračkám vo svojich rukách vlastný zmysel. Tzv. open-ended toys (hračky s otvoreným koncom) ponúkajú nekonečné možnosti premenlivého hrania!

Otvorené hračky podporujú kreativitu a sociálnu interakciu

Jedna štúdia z 90. rokov 20. storočia ukázala, že deti do štyroch rokov vykazujú väčší záujem o hranie s abstraktnými drevenými hračkami než s hračkami realistickými (klasické sériovo vyrábané hračky, napr. autíčko), ktoré vedú deti presne po vopred určenej dráhe, a ponechávajú málo priestoru pre kreatívny rozvoj dieťaťa.

Štúdia tiež ukázala, že deti vo veku od piatich do šiestich rokov sa hrali ,,rozmanitejšie a vytrvalejšie" s abstraktnými drevenými hračkami a že tieto hračky taktiež stimulovali sociálnu interakciu, pretože deti museli zdeliť ostatným hráčom význam svojich abstraktných hračiek..

Košík
Start typing to see products you are looking for.