Vrátenie, výmena a reklamácia

Vrátenie​

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode nám môžete bez udania dôvodov vrátiť do 30 dní. Doba pre vrátenie tovaru beží odo dňa, kedy ste objednávku prevzali.
Poštovné hradí zákazník.

Nepoužitý tovar, ktorý chcete vrátiť, zabaľte, do balíka vložte dodací list a formulár na vrátenie tovaru. Tovar nám môžete vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravnou spoločnosťou na nasledujúcu adresu: Tastimax s.r.o., Střelničná 1978/18, Praha 8 Libeň, 18200, Česká republika.

Pokiaľ chcete vrátiť tovar cez Zásielkovňu, prosíme poslať na výdajné miesto v ČR – č. 3796, BOTABOTA, Střelničná 1660/31 182 00 Praha. Aby sme mohli zásielku prevziať, nezabudnite uviesť naše kontaktné údaje – telefón: (+420) 777 16 33 13, e-mail: info@tictoys.sk.

Pre zaslanie zásielky nepoužívajte službu Balík na poštu a neposielajte na dobierku, zásielku by sme nemohli prevziať. Odporúčame posielať tovar ako doporučený list alebo doporučený balík, aby ste mohli zásielku sledovať. Odporúčame tiež, aby ste si uschovali podací lístok alebo potvrdenie k zásielke a číslo pre sledovanie, dokým neobdržíte späť svoje peniaze. Peniaze vám vrátime okamžite, akonáhle k nám tovar dorazí

Formulár na vrátenie/reklamáciu tovaru

Na stiahnutie tu.

Výmena

V internetovom obchode nie je zavedená výmena tovaru, iba vrátenie. Vráťte nám tovar podľa návodu vyššie a objednajte si nový. Peniaze vám vrátime okamžite, akonáhle k nám tovar dorazí.

Reklamácia

Pred reklamáciou, si prosím, prečítajte reklamačný poriadok. Ďalej postupujte podľa návodu pre vrátenie tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou.

Reklamačný poriadok

1. Ak sa v prípade zakúpeného tovaru vyskytne chyba, zákazník má právo túto chybu reklamovať.

2. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

3. Za chybu sa nedá považovať zmena (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

4. Záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

5. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

6. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa chyba objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie chyby a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže viesť k zamietnutiu reklamácie.

7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

Košík
Start typing to see products you are looking for.