Zásady ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na občanov a osoby s trvalým bydliskom v Európskom hospodárskom priestore.

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť Tastimax s.r.o., identifikačné číslo: 24122335, so sídlom: Jablonecká 717/5 Praha 9 190 00, Česká republika (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

email: info@tictoys.sk

telefon: (+420) 777 16 33 13

web: www.tictoys.sk

3. Osobné údaje znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Čas uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

<pPríjemcami osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 • zaisťujúce účtovné služby.

VI. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našich webových stránok o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na naše webové stránky, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, tzn. nemožno ich jednoznačne priradiť konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či podobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame rovnakým spôsobom ako v prípade prístupu z počítača. Ak na mobilnom zariadení povolíte používať lokačné údaje, môžeme používať aj polohy vášho prístroja na to, aby sme vám poskytli relevantnejšie ponuky.

VII. Cookies

Naše webové stránky https://tictoys.sk používajú a automaticky spracovávajú cookies a používajú ďalšie súvisiace technológie (pre uľahčenie sú všetky technológie označované ako „cookies“). Cookies tiež vkladajú tretie strany, ktoré sme zapojili. Nižšie uvádzame informácie o používaní cookies na našom webe.

VII. 1. Čo sú súbory cookies?

Cookie je textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača vášho počítača alebo mobilného telefónu a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookies umožňujú analýzu spôsobu používania tejto stránky. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené naším serverom alebo serverom príslušných tretích strán počas následnej návštevy.

VII. 2. Aké cookies používame?

 1. Technické alebo funkčné súbory cookies.

Niektoré súbory cookies zaisťujú, aby určité časti webu fungovali správne, a to že vaše užívateľské preferencie zostávajú známe. Umiestnením funkčných súborov cookies uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Týmto spôsobom nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú v nákupnom košíku, pokiaľ nezaplatíte. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

2. Analytické a štatistické súbory cookies

Analytické súbory cookies využívame na optimalizáciu webových stránok pre našich užívateľov. Pomocou týchto analytických súborov cookies získame informácie o používaní našich webových stránok. Prosíme vás o povolenie na ukladanie analytických súborov cookies.

3. Reklamné a marketingové cookies

Marketingové cookies sú súbory cookies alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie užívateľských profilov na zobrazovanie reklamy alebo prispôsobovanie reklamných kampaní na webových platformách na marketingové účely.
Pretože tieto súbory cookies sú označované aj ako sledovacie, prosíme vás o ich povolenie.

4. Tlačidlá sociálnych médií

Na našom webe sme pridali tlačidlá na propagáciu webových stránok (napr. „Like“, „pin“) alebo zdieľanie (napr. „Tweet“) na sociálnych sieťach. Tieto tlačidlá fungujú pomocou súčastí kódu, ktorý umiestňuje cookies. Tieto tlačidlá sociálnych médií môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobraziť personalizovaná reklama.

Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť) a prečítajte si, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracovávajú pomocou týchto súborov cookies.

VII.3. Súbory cookies tretích strán

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len “Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookie. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google používa tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

VII. 4. Používané cookies

Technické a funkčné cookies

Technické cookies nám pomáhajú zaistiť fungovanie základných funkcií nášho webu. Tieto cookie súbory sa používajú napríklad na ukladanie tovaru do košíka, zabezpečenie procesu nákupu, zlepšovanie funkčnosti webu, zisťovanie veľkosti obrazovky a podobne. Tieto cookies zahŕňajú cookies_and_content_security_policy, cookies.js, wordpress_test_cookie, pll_language. Bez týchto cookies nemôže web správne fungovať, preto nie je možné tieto cookies zakázať.

Analytické a štatistické cookies

Analytické cookies nám umožňujú vyhodnocovať, odkiaľ na naše stránky návštevníci prichádzajú, ako sa správajú, ako dlho na stránkach zostávajú a pod. Na tieto účely využívame množstvo nástrojov:

 • Google Analytics a Google Tag Manager
 • MailChimp Landing Site

Tieto nástroje využívajú cookies okrem iného na zabezpečenie:

– identifikáciu zariadenia na analytické účely,

– anonymizované analýzy návštevníkov,

– trasovanie a analýzy správania návštevníkov na stránkach.

Reklamné a marketingové cookies

Tieto cookies nám umožňujú optimalizovať reklamné nastavenia. Na tieto účely používame nástroje, ktoré poskytuje platforma Facebook.

VII.5. Súhlas s cookies

Keď prvýkrát navštívite náš web, v dolnej časti obrazovky vám ukážeme lištu s vysvetlením o cookies. Hneď ako kliknete na „Uložiť nastavenia“, súhlasíte s používaním kategórií súborov cookies a pluginov, ktoré ste vybrali v rozbaľovacej ponuke, ako je popísané v tomto vyhlásení o súboroch cookies. Používanie cookies môžete zakázať pomocou svojho prehliadača, ale majte na pamäti, že naše webové stránky už nemusia fungovať správne.

VII.6. Povolenie/zakázanie a odstránenie cookies

Pomocou internetového prehliadača môžete automaticky alebo ručne mazať súbory cookies. Môžete tiež určiť, že niektoré súbory cookies nemusia byť uložené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia internetového prehliadača tak, aby sa vám pri každom uložení súboru cookies zobrazila správa. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.
Vezmite, prosím, na vedomie, že náš web nemusí fungovať správne, pokiaľ sú deaktivované všetky cookies. Pokiaľ cookies zmažete vo svojom prehliadači, budú znovu umiestnené po vašom súhlase, keď znovu navštívite naše webové stránky.

VIII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchované,
 • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Pre uplatnenie týchto práv nás, prosím, kontaktujte.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

IX. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

X. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2022.

Košík
Start typing to see products you are looking for.